Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0025(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0276/2008

Ingivna texter :

A6-0276/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0372

Protokoll
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel

5.4. Handlingsprogram för livslångt lärande ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1720/2006/EG om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande [KOM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Katerina Batzeli (A6-0276/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0372)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy