Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2161(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0328/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0328/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/09/2008 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0379

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

5.11. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008
Τμήμα ΙΙΙ- Επιτροπή [11571/2008 – C6 0294/2008 – 2008/2161(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0379)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου