Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0803(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0285/2008

Esitatud tekstid :

A6-0285/2008

Arutelud :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Hääletused :

PV 02/09/2008 - 5.13
CRE 02/09/2008 - 5.13
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0381

Protokoll
Teisipäev, 2. september 2008 - Brüssel

5.13. Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamine kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
CRE

Raport Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Ühendkuningriigi ja Saksamaa Liitvabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu raamotsus tagaseljaotsuste täitmise kohta, millega muudetakse raamotsust 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta, raamotsust 2005/214/JSK rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta, raamotsust 2006/783/JSK konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta ning raamotsust 2008/…/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil [05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Armando França (A6-0285/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

Armando França (raportöör), kes esines avaldusega vastavalt kodukorra artikli 131 lõikele 4.

ALGATUS, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0381)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika