Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2033(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0312/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0312/2008

Συζήτηση :

PV 01/09/2008 - 24
CRE 01/09/2008 - 24

Ψηφοφορία :

PV 02/09/2008 - 5.19
CRE 02/09/2008 - 5.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0387

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

5.19. Συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη χάραξη συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής [2008/2033(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0387)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου