Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel

6. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008:

Hubert Pirker

Betänkande Armando França - A6-0285/2008:

Hubert Pirker

Betänkande Mihael Brejc - A6-0208/2008:

Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Daniel Hannan

Betänkande Renate Weber - A6-0293/2008:

Hubert Pirker

Betänkande Jean Lambert - A6-0287/2008, Betänkande Sharon Bowles - A6-0312/2008:

David Sumberg

Betänkande Jean Lambert - A6-0287/2008:

Frank Vanhecke, Philip Claeys

Betänkande Sharon Bowles - A6-0312/2008:

Christoph Konrad, Ivo Strejček, Astrid Lulling, Avril Doyle

Betänkande Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008/

Frank Vanhecke

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy