Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2047(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0325/2008

Внесени текстове :

A6-0325/2008

Разисквания :

PV 02/09/2008 - 14
CRE 02/09/2008 - 14

Гласувания :

PV 03/09/2008 - 7.8
CRE 03/09/2008 - 7.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0399

Протокол
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел

14. Равенство между жените и мъжете — 2008 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно равенството между жените и мъжете - 2008 г. [2008/2047(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

Iratxe García Pérez представи доклада.

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Изказаха се: Marian Harkin (докладчик по становището на комисията EMPL), Maria Badia i Cutchet (докладчик по становището на комисията CULT), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, от името на групата PPE-DE, Zita Gurmai, от името на групата PSE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Ilda Figueiredo, Godfrey Bloom, Mary Honeyball и Věra Flasarová.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mihaela Popa, Anna Záborská, Czesław Adam Siekierski и Monica Maria Iacob-Ridzi.

Изказаха се: Vladimír Špidla и Iratxe García Pérez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 03.09.2008.

Правна информация - Политика за поверителност