Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2047(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0325/2008

Ingivna texter :

A6-0325/2008

Debatter :

PV 02/09/2008 - 14
CRE 02/09/2008 - 14

Omröstningar :

PV 03/09/2008 - 7.8
CRE 03/09/2008 - 7.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0399

Protokoll
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel

14. Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008 [2008/2047(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

Iratxe García Pérez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Marian Harkin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Maria Badia i Cutchet (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Marie Panayotopoulos-Cassiotou för PPE-DE-gruppen, Zita Gurmai för PSE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Ilda Figueiredo, Godfrey Bloom, Mary Honeyball och Věra Flasarová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Mihaela Popa, Anna Záborská, Czesław Adam Siekierski och Monica Maria Iacob-Ridzi.

Talare: Vladimír Špidla och Iratxe García Pérez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 03.09.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy