Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0060/2008

Teksty złożone :

O-0060/2008 (B6-0159/2008)

Debaty :

PV 02/09/2008 - 15
CRE 02/09/2008 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 2 września 2008 r. - Bruksela

15. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie ustne (O-0060/2008) zadane przez Giles Chichester i Angelika Niebler w imieniu grupy PPE-DE, do Komisji: ENISA (B6-0159/2008)

Angelika Niebler (autorka) zadała pytanie ustne.

Viviane Reding (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrali: Nikolaos Vakalis w imieniu grupy PPE-DE, i Anni Podimata w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, i Viviane Reding.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności