Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0060/2008

Ingivna texter :

O-0060/2008 (B6-0159/2008)

Debatter :

PV 02/09/2008 - 15
CRE 02/09/2008 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel

15. Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0060/2008) från Giles Chichester och Angelika Niebler för PPE-DE-gruppen, till kommissionen: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (B6-0159/2008)

Angelika Niebler (frågeställare) utvecklade den muntliga frågan.

Viviane Reding (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Nikolaos Vakalis för PPE-DE-gruppen, och Anni Podimata för PSE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, och Viviane Reding.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy