Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2598(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0069/2008 (B6-0545/2008)

Разисквания :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел

17. Клонирането на животни с цел снабдяване с храни (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0069/2008) зададен от Neil Parish, от името на комисията AGRI: Клонирането на животни с цел снабдяване с храни (B6-0545/2008)

Neil Parish (автор) разви въпроса, изискващ устен отговор.

Androula Vassiliou (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Agnes Schierhuber, от името на групата PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата PSE, Mojca Drčar Murko, от името на групата ALDE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, David Hammerstein, от името на групата Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Jim Allister, независим член на ЕП, Czesław Adam Siekierski, Andrzej Tomasz Zapałowski, John Purvis и Mairead McGuinness.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) James Nicholson.

Изказа се Androula Vassiliou.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Neil Parish, от името на комисията AGRI, относно клонирането на животни с цел снабдяване с храни (B6-0373/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 03.09.2008.

Правна информация - Политика за поверителност