Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2598(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0069/2008 (B6-0545/2008)

Debatter :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel

17. Kloning av djur i livsmedelssyfte (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0069/2008) från Neil Parish, för utskottet AGRI: Kloning av djur i livsmedelssyfte (B6-0545/2008)

Neil Parish (frågeställare) utvecklade den muntliga frågan.

Androula Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Agnes Schierhuber för PPE-DE-gruppen, Csaba Sándor Tabajdi för PSE-gruppen, Mojca Drčar Murko för ALDE-gruppen, Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Jim Allister, grupplös, Czesław Adam Siekierski, Andrzej Tomasz Zapałowski, John Purvis och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": James Nicholson.

Talare: Androula Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Neil Parish, för utskottet AGRI, om kloning av djur i livsmedelssyfte (B6-0373/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 03.09.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy