Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 2. syyskuuta 2008 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Sosiaalipaketti (Ensimmäinen osa) (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Nuorisotoimintaohjelma "Youth in Action" (2007–2013) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.2.Kulttuuri-ohjelma (2007–2013) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.3.Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007-2013) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.4.Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.5.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.6.EY:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.7.EY:n ja Tadžikistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.8.Montenegron vastuu Serbialle ja Montenegrolle (entinen Jugoslavian liittotasavalta) myönnetyistä pitkäaikaisista lainoista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.9.Luonnonmukaisesta tuotannosta ja lunnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.10.Eteläisen Intian valtameren kalastussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.11.Lisätalousarvio nro 5/2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.12.Euroopan oikeudellinen verkosto * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.13.Päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.14.Kalastus ja vesiviljely Euroopan rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon alalla (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.15.Viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttö Schengenin rajasäännöstön mukaisesti ***I (äänestys)
  
5.16.Eurojustin vahvistaminen ja päätöksen 2002/187/YOS muuttaminen * (äänestys)
  
5.17.Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän arviointi (äänestys)
  
5.18.Tietyt liikennevakuutuskysymykset (äänestys)
  
5.19.Koordinoitu strategia veropetosten torjunnan tehostamiseksi (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Neuvosto esittelee esityksen yleiseksi talousarvioksi - Varainhoitovuosi 2009
 10.Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut***I - Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomainen ***I - Eurooppalaisen taajuusylijäämän täysimääräinen hyödyntäminen: Yhteinen lähestymistapa digitalisoinnin yhteydessä vapautuvien lähetystaajuuksien käyttöön - Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut, yksityisyyden suoja ja kuluttajansuoja ***I (keskustelu)
 11.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 12.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet
 13.Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus kantelua 3453/2005/GG koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (keskustelu)
 14.Naisten ja miesten tasa-arvo – 2008 (keskustelu)
 15.Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (keskustelu)
 16.Naisten ja miesten tasa-arvoon vaikuttava markkinointi ja mainonta (keskustelu)
 17.Eläinten kloonaaminen elintarviketuotantoa varten (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (210 kb) Läsnäololista (64 kb)       
 
Pöytäkirja (162 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (220 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (977 kb) 
 
Pöytäkirja (223 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (125 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (351 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö