Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2008. szeptember 2., Kedd - Brüsszel
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 4.Szociális csomag (első rész) (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.A „Cselekvő ifjúság” program (2007–2013) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.2.A "Kultúra" program (2007–2013) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.3.Az "Európa a polgárokért" program (2007–2013) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.4.Cselekvési program az egész életen át tartó tanulás terén ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.5.Az EK és Üzbegisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, Bulgáriának és Romániának az EU-hoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.6.Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.7.Az EK és Tadzsikisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv elfogadása tekintettel Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.8.Montenegró kötelezettsége a Szerbia és Montenegró Államközösségnek (korábbi nevén Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak) nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök tekintetében * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.9.Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet módosítása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.10.Az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodás * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.11.5/2008 számú költségvetés-módosítási tervezet (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.12.Európai Igazságügyi Hálózat * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.13.A határozatok kölcsönös elismerése elvének alkalmazása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.14.A halászat és az aquakultúra a part menti zónák integrált igazgatásának keretében (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.15.A vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása ***I (szavazás)
  
5.16.Az Eurojust megerősítése és a 2002/187/IB határozat módosítása * (szavazás)
  
5.17.A dublini rendszer értékelése (szavazás)
  
5.18.A gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos egyes kérdések (szavazás)
  
5.19.Az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégia (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Az általános költségvetésre vonatkozó tervezet Tanács általi előterjesztése – 2009-es költségvetési év
 10.Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások***I - Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság ***I - A digitális frekvenciatöbbletből származó előnyök teljes körű kiaknázása Európában: A digitális műsorszórásra való átállással felszabaduló frekvenciaspektrum felhasználásának közös koncepciója - Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók védelme ***I (vita)
 11.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 12.Mentelmi jog érvényesítésére irányuló kérelemmel kapcsolatos további teendők
 13.Az európai ombudsman különjelentése az Európai Parlament számára a 3453/2005/GG számú vizsgálata tárgyában az Európai Bizottságnak készített ajánlástervezete alapján (vita)
 14.A nők és férfiak közötti egyenlőség – 2008 (vita)
 15.Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (vita)
 16.A marketing és a reklám hatása a nők és férfiak közötti egyenlőségre (vita)
 17.Az állatok élelmiszer-ipari célú klónozása (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (208 kb) Jelenléti ív (64 kb)       
 
Jegyzőkönyv (166 kb) Jelenléti ív (24 kb) A szavazások eredménye (226 kb) Név szerinti szavazás eredménye (953 kb) 
 
Jegyzőkönyv (236 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (133 kb) Név szerinti szavazás eredménye (353 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat