Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 2 ta' Settembru 2008 - Brussell
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Pakkett soċjali (L-ewwel parti) (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Il-Programm Żgħażagħ fl-Azzjoni (2007-2013) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Il-programm "Kultura" (2007-2013) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Il-Programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" (2007-2013) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.4.Programm ta' azzjoni fil-qasam tat-taħriġ matul il-ħajja ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.5.Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni KE/Użbekistan, biex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.6.Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn KE/Kirgiztan, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.7.Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u koperazzjoni bejn KE/Taġikistan, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.8.Responsabilità tal-Montenegro fir-rigward tas-self għal żmien twil mogħti lis-Serbja u Montenegro (l-ex Repubblika Federali tal-Jugożlavja) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.9.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u l-ittikkettjar ta' prodotti organiċi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.10.Ftehima tas-Sajd fin-Nofsinhar ta' l-Oċean Indjan * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.11.Projet tal-Budget rettifikat nru 5/2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.12.Network Ġudizzjarju Ewropew * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.13.Applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.14.Is-sajd u l-akwakultura fil-kuntest tal-ġestjoni integrata taż-żoni ta' mal-kosta (GIZC) fl-Ewropa (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.15.L-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) skont il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen ***I (votazzjoni)
  
5.16.It-tisħiħ tal-Eurojust u emenda tad-Deċiżjoni 2002/187/ĠAI * (votazzjoni)
  
5.17.Il-valutazzjoni tas-sistema ta' Dublin (votazzjoni)
  
5.18.Ċerti kwistjonijiet relatati mal-assikurazzjoni tal-vettura (votazzjoni)
  
5.19.Strateġija koordinata bil-għan li titjieb il-ġlieda kontra l-frodi fiskali (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 9.Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-Abbozz tal-Baġit Ġenerali – Sena Finanzjarja 2009
 10.Networks u servizzi ta' komunikazzjoni elettronika***I - Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I - Ksib tal-benefiċċji sħaħ tad-dividend diġitali fl-Ewropa: Approċċ komuni għall-użu tal-ispettru li jirriżulta mill-bidla diġitali - Netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, protezzjoni tal-privatezza u protezzjoni tal-konsumaturi ***I (dibattitu)
 11.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 12.Azzjoni meħuda dwar talba għall-ħarsien tal-immunità
 13.Rapport speċjali mill-Ombudsman Ewropew wara l-abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea f'ilment 3453/2005/GG (dibattitu)
 14.L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2008 (dibattitu)
 15.Aġenzija Ewropea nkarigata mis-sigurtà tan-networks u tal-informazzjoni (ENISA) (dibattitu)
 16.L-effett tal-kummerċjalizzazzjoni u tar-riklamar fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (dibattitu)
 17.Ikklownjar ta' annimali għall-finijiet ta' produzzjoni tal-ikel (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (210 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)       
 
Minuti (165 kb) Reġistru tal-attendenza (24 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (225 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (977 kb) 
 
Minuti (235 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (148 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (352 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza