Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 2 september 2008 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Sociaal pakket (eerste deel) (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Programma "Jeugd in actie" (2007-2013) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Programma "Cultuur" (2007-2013) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Programma "Europa voor de burger" (2007-2013) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Actieprogramma op het gebied van een leven lang leren ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Oezbekistan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Kirgizstan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingovereenkomst EG/Tadzjikistan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.8.Eigen aansprakelijkheid van Montenegro voor de langlopende leningen aan Servië en Montenegro (de voormalige Federale Republiek Joegoslavië) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.9.Biologische productie en de etikettering van biologische producten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.10.Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.12.Europees justitieel netwerk * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.13.Toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.14.Visserij en aquacultuur in de context van het geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.15.Gebruik van het visuminformatiesysteem (VIS) in het kader van de Schengengrenscode ***I (stemming)
  
5.16.Versterking van Eurojust en wijziging van Besluit 2002/187/JBZ * (stemming)
  
5.17.Evaluatie van het Dublin-system (stemming)
  
5.18.Bepaalde kwesties in verband met motorrijtuigenverzekering (stemming)
  
5.19.Gecoördineerde strategie ter verbetering van de bestrijding van belastingfraude (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Indiening door de Raad van het ontwerp van algemene begroting – Begrotingsjaar 2009
 10.Elektronische-communicatienetwerken en -diensten***I - Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt ***I - Ten volle profijt trekken van het digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling - Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en consumentenbescherming ***I (debat)
 11.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 12.Aan een verzoek om verdediging van de immuniteit gegeven gevolg
 13.Speciaal verslag van de Europese Ombudsman naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling aan de Commissie (klacht 3453/2005/GG) (debat)
 14.Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - 2008 (debat)
 15.ENISA (Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging) (debat)
 16.Effect van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (debat)
 17.Klonen van dieren voor de voedselproductie (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (211 kb) Presentielijst (64 kb)       
 
Notulen (165 kb) Presentielijst (24 kb) Uitslag van de stemming (285 kb) Hoofdelijke stemming (768 kb) 
 
Notulen (234 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (131 kb) Hoofdelijke stemming (352 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid