Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 2 septembrie 2008 - Bruxelles
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 4.Pachet social (Prima parte) (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Programul „Tineretul în acţiune” (2007-2013) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Programul „Cultura” (2007-2013) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Programul „Europa pentru cetăţeni” (2007-2013) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.4.Programul de acţiune în domeniul învăţării continue ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.5.Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare CE-Uzbekistan pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.6.Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între CE şi Kârgâzstan pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.7.Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între CE şi Tadjikistan pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.8.Răspunderea separată a Republicii Muntenegru cu privire la împrumuturile pe termen lung acordate Serbiei şi Muntenegrului (fosta Republică Federală Iugoslavia) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.9.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.10.Acordul privind pescuitul în sudul Oceanului Indian * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.11.Proiect de buget rectificativ nr. 5/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.12.Reţeaua Judiciară Europeană * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.13.Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie penală * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.14.Pescuitul şi acvacultura în contextul managementului integrat al zonelor litorale în Europa (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.15.Utilizarea Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen ***I (vot)
  5.16.Consolidarea Eurojust şi modificarea Deciziei 2002/187/JAI * (vot)
  5.17.Evaluarea sistemului de la Dublin (vot)
  5.18.Anumite aspecte legate de asigurarea auto (vot)
  5.19.Strategia coordonată pentru intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Prezentarea de către Consiliu a proiectului de buget general – Exerciţiul financiar 2009
 10.Reţele şi servicii de comunicaţii electronice***I - Autoritatea europeană de reglementare a pieţei comunicaţiilor electronice ***I - Să beneficiem pe deplin de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvenţe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală - Reţele şi servicii de comunicaţii electronice, protejarea vieţii private şi protecţia consumatorilor ***I (dezbatere)
 11.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 12.Cursul dat unei cereri de apărare a imunităţii
 13.Raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 3453/2005/GG (dezbatere)
 14.Egalitatea între femei şi bărbaţi - 2008 (dezbatere)
 15.Agenția Europeană de Securitate a Rețelelor și Informației (ENISA) (dezbatere)
 16.Impactul marketingului şi al publicităţii asupra egalităţii dintre femei şi bărbaţi (dezbatere)
 17.Clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (216 kb) Listă de prezență (64 kb)       
 
Proces-verbal (168 kb) Listă de prezență (24 kb) Rezultatele voturilor (226 kb) Voturi prin apel nominal (975 kb) 
 
Proces-verbal (241 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (141 kb) Voturi prin apel nominal (352 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate