Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Torek, 2. september 2008 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 4.Socialni paket (prvi del) (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Uvedba programa Mladi v akciji za obdobje 2007–2013 ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Uvedba programa Kultura (2007–2013) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Uvedba programa Evropa za državljane za obdobje 2007–2013 ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Uvedba akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju ES-Uzbekistan * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju ES-Kirgizistan * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.7.Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju ES-Tadžikistan * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.8.Ločena obveznost Črne gore v zvezi z dolgoročnimi posojili Državni skupnosti Srbije in Črne gore (nekdanja Zvezna republika Jugoslavija) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.9.Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.10.Sporazum o ribolovu za južni Indijski ocean * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.11.Predlog spremembe proračuna št. 5/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.12.Evropska pravosodna mreža * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.13.Uporaba načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.14.Ribištvo in ribogojstvo v okviru integriranega upravljanja obalnih območij v Evropi (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.15.Uporaba Vizumskega informacijskega sistema (VIS) v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah ***I (glasovanje)
  
5.16.Okrepitev Eurojusta in sprememba Sklepa 2002/187/PNZ * (glasovanje)
  
5.17.Ocena dublinskega sistema (glasovanje)
  
5.18.Določena vprašanja glede zavarovanja avtomobilske odgovornosti (glasovanje)
  
5.19.Usklajena strategija za izboljšanje boja proti davčnim goljufijam (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Predstavitev predloga splošnega proračuna s strani Sveta – Proračunsko leto 2009
 10.Elektronska komunikacijska omrežja in storitve***I - Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij ***I - Skupen pristop za uporabo spektra, ki se bo sprostil s prehodom na digitalno radiodifuzijo - Elektronska komunikacijska omrežja in storitve, varstvo zasebnosti in varstvo potrošnikov ***I (razprava)
 11.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 12.Nadaljnji postopki v zvezi z zahtevo za zaščito poslanske imunitete
 13.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi 3453/2005/GG (razprava)
 14.Enakost med ženskami in moškimi – 2008 (razprava)
 15.Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (razprava)
 16.Vpliv trženja in oglaševanja na enakost med ženskami in moškimi (razprava)
 17.Kloniranje živali za preskrbo s hrano (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (207 kb) Seznam navzočih (64 kb)       
 
Zapisnik (154 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanj (223 kb) Izid poimenskega glasovanja (977 kb) 
 
Zapisnik (220 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (136 kb) Izid poimenskega glasovanja (351 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov