Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 4.Sociala paketet (första delen) (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Programmet Aktiv ungdom (2007–2013) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Programmet Kultur (2007–2013) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007-2013) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.4.Handlingsprogram för livslångt lärande ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.5.Ingående av protokollet till avtalet EG/Uzbekistan om partnerskap och samarbete * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.6.Ingående av protokollet till avtalet EG/Kirgizistan om partnerskap och samarbete * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.7.Ingående av protokollet till avtalet EG/Tadzjikistan om partnerskap och samarbete * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.8.Montenegros ansvar för de långfristiga lån som beviljats Serbien-Montenegro (tidigare Förbundsrepubliken Jugoslavien) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.9.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.10.Fiskeavtal för södra Indiska oceanen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.11.Förslag till ändringsbudget nr 5/2008 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.12.Det europeiska rättsliga nätverket * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.13.Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av avgöranden i brottmål * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.14.Fiske och vattenbruk i samband med integrerad förvaltning av kustområden i Europa (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.15.Användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna ***I (omröstning)
  5.16.Förstärkning av Eurojust och ändring av beslut 2002/187/RIF * (omröstning)
  5.17.Utvärdering av Dublinsystemet (omröstning)
  5.18.Vissa frågor som rör motorfordonsförsäkring (omröstning)
  5.19.Samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Rådets presentation av förslaget till allmän budget – Budgetförfarandet 2009
 10.Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster***I - Europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation ***I - Maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar - Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, integritetsskydd och konsumentskydd ***I (debatt)
 11.Frågestund (frågor till rådet)
 12.Åtgärder till följd av begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 13.Europeiska ombudsmannens särskilda rapport med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 3453/2005/GG (debatt)
 14.Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008 (debatt)
 15.Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (debatt)
 16.Hur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (debatt)
 17.Kloning av djur i livsmedelssyfte (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (212 kb) Närvarolista (64 kb)       
 
Protokoll (161 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (251 kb) Omröstningar med namnupprop (972 kb) 
 
Protokoll (225 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (133 kb) Omröstningar med namnupprop (351 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy