Indiċi 
Minuti
PDF 235kWORD 165k
It-Tlieta, 2 ta' Settembru 2008 - Brussell
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Pakkett soċjali (L-ewwel parti) (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Il-Programm Żgħażagħ fl-Azzjoni (2007-2013) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Il-programm "Kultura" (2007-2013) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Il-Programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" (2007-2013) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.4.Programm ta' azzjoni fil-qasam tat-taħriġ matul il-ħajja ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.5.Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni KE/Użbekistan, biex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.6.Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn KE/Kirgiztan, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.7.Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u koperazzjoni bejn KE/Taġikistan, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.8.Responsabilità tal-Montenegro fir-rigward tas-self għal żmien twil mogħti lis-Serbja u Montenegro (l-ex Repubblika Federali tal-Jugożlavja) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.9.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u l-ittikkettjar ta' prodotti organiċi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.10.Ftehima tas-Sajd fin-Nofsinhar ta' l-Oċean Indjan * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.11.Projet tal-Budget rettifikat nru 5/2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.12.Network Ġudizzjarju Ewropew * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.13.Applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.14.Is-sajd u l-akwakultura fil-kuntest tal-ġestjoni integrata taż-żoni ta' mal-kosta (GIZC) fl-Ewropa (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.15.L-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) skont il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen ***I (votazzjoni)
  
5.16.It-tisħiħ tal-Eurojust u emenda tad-Deċiżjoni 2002/187/ĠAI * (votazzjoni)
  
5.17.Il-valutazzjoni tas-sistema ta' Dublin (votazzjoni)
  
5.18.Ċerti kwistjonijiet relatati mal-assikurazzjoni tal-vettura (votazzjoni)
  
5.19.Strateġija koordinata bil-għan li titjieb il-ġlieda kontra l-frodi fiskali (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 9.Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-Abbozz tal-Baġit Ġenerali – Sena Finanzjarja 2009
 10.Networks u servizzi ta' komunikazzjoni elettronika***I - Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I - Ksib tal-benefiċċji sħaħ tad-dividend diġitali fl-Ewropa: Approċċ komuni għall-użu tal-ispettru li jirriżulta mill-bidla diġitali - Netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, protezzjoni tal-privatezza u protezzjoni tal-konsumaturi ***I (dibattitu)
 11.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 12.Azzjoni meħuda dwar talba għall-ħarsien tal-immunità
 13.Rapport speċjali mill-Ombudsman Ewropew wara l-abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea f'ilment 3453/2005/GG (dibattitu)
 14.L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2008 (dibattitu)
 15.Aġenzija Ewropea nkarigata mis-sigurtà tan-networks u tal-informazzjoni (ENISA) (dibattitu)
 16.L-effett tal-kummerċjalizzazzjoni u tar-riklamar fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (dibattitu)
 17.Ikklownjar ta' annimali għall-finijiet ta' produzzjoni tal-ikel (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali (COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 19/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N6-0007/2008 - C6-0274/2008 - 2008/2167(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar ta' ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar koperazzjoni fit-treġija tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI, ITRE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skema ta' Ekotikketta Komunitarja (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi faċilità għal rispons rapidu għall-prezzijiet tal-ikel dejjem jogħlew fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw (COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD))

irreferut

responsabbli :

DEVE

opinjoni :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/116/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati (COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

CULT, ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi (COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-Istatut tal-kumpanija privata Ewropea (SPE) (COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ECON

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw ma' impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar eżenzjonijiet mit-taxxa applikabbli għad-dħul permanenti minn xi Stat Membru tal-propjetà personali ta' individwi (Verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM, CULT, EMPL, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea tal-Ftehim dwar Koperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea fuq in-naħa l-waħda u l-Gvern ta' New Zealand fuq in-naħa l-oħra (COM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET

- Deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsill dwar il-Mandat Ewropew għall-Provi sabiex jinkisbu oġġetti, dokumenti u dejta għall-użu fi proċedimenti f'materji kriminali (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Abbozz ta' baġit li jemenda Nru 5 għas-sena finanzjarja 2008 stabbilit mill-Kunsill fit-22 ta' Lulju 2008 (11571/2008 - C6-0294/2008 - 2008/2161(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG


3. Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Kolp ta' stat fil-Mawritanja

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti u Alain Hutchinson f'isem il-Grupp PSE, dwar il-kolp ta' stat fil-Mawritanja (B6-0386/2008)

- Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo u Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-kolp ta' stat fil-Mawritanja (B6-0392/2008)

- Thierry Cornillet, Marios Matsakis u Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-kolp ta' stat fil-Mawritanja (B6-0397/2008)

- Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL, (B6-0398/2008)

- Marie Anne Isler Béguin u Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-kolp ta' stat fil-Mawritanja (B6-0408/2008)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan u f'isem il-Grupp UEN, dwar il-kolp ta' stat fil-Mawritanja (B6-0409/2008)

II. Tgħalliq fl-Iran

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets u Paulo Casaca f'isem il-Grupp PSE, dwar tgħalliq fl-Iran (B6-0389/2008)

- Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar tgħalliq fl-Iran (B6-0394/2008)

- Marios Matsakis, Marco Cappato u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, dwar tgħalliq fl-Iran (B6-0400/2008)

- Tobias Pflüger f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-piena kapitali fl-Iran (B6-0401/2008)

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda u Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-piena kapitali fl-Iran (B6-0403/2008)

- Cristiana Muscardini, Angelika Beer, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN, dwar l-eżekuzzjonijiet fl-Iran (B6-0404/2008)

III. Qtil ta' albinos fit-Tanżanija   

- Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles u Alain Hutchinson f'isem il-Grupp PSE, dwar qtil ta' albinos fit-Tanżanija (B6-0387/2008)

- Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski u Hanna Foltyn-Kubicka f'isem il-Grupp UEN, dwar qtil ta' albinos fit-Tanżanija (B6-0390/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Charles Tannock f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar qtil ta' albinos fit-Tanżanija (B6-0391/2008)

- Marios Matsakis u Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tal-albinos fit-Tanżanija (B6-0405/2008)

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar qtil ta' albinos fit-Tanżanija (B6-0406/2008)

- Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar qtil ta' albinos fit-Tanżanija (B6-0407/2008).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Pakkett soċjali (L-ewwel parti) (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Pakkett soċjali (L-ewwel parti)

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) u Xavier Bertrand (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Jan Tadeusz Masiel f'isem il-Grupp UEN, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp IND/DEM, Carl Lang Membru mhux affiljat, u Thomas Mann.

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

Tkellmu: Harlem Désir, Bernard Lehideux, Ryszard Czarnecki, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Philip Bushill-Matthews, Magda Kósáné Kovács, Gérard Deprez, Wojciech Roszkowski, Tatjana Ždanoka, Jacky Hénin, Nils Lundgren, Jana Bobošíková, Juan Andrés Naranjo Escobar, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alejandro Cercas, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Georgios Toussas, Manfred Weber u Andrzej Jan Szejna.

PRESIDENT: Gérard ONESTA
Viċi-President

Tkellmu: Jean Marie Beaupuy, Peter Liese, Evangelia Tzampazi, Viktória Mohácsi, Iva Zanicchi, Jan Cremers, Evelyne Gebhardt, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Richard Falbr u Karin Jöns.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Monica Maria Iacob-Ridzi, Proinsias De Rossa, Mieczysław Edmund Janowski, Maria Petre, Jan Andersson u Richard Corbett.

Tkellmu: Xavier Bertrand u Vladimír Špidla.

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: se ssir waqt is-sessjoni li jmiss.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.40
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

Tkellem Dimitar Stoyanov li kkundanna t-trattament li, skont hu, tagħtu l-Pulizija Bulgara fit-30 ta' Lulju 2008 u talab lill-Parlament biex jieħu pożizzjoni dwar il-kwistjoni. (Il-President irrispondih li l-ilment tiegħu se jitressaq quddiem l-awtoritajiet kompetenti).

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Il-Programm Żgħażagħ fl-Azzjoni (2007-2013) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ta’ deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1719/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm Żgħażagħ fl-Azzjoni għall-perjodu 2007-2013 [COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Katerina Batzeli (A6-0274/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Katerina Batzeli (rapporteur) għamlet dikjarazzjoni dwar ir-rapporti (A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 u A6-0276/2008) skont l-Artikolu 131, (4) tar-Regoli ta' Proċedura.

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0369)


5.2. Il-programm "Kultura" (2007-2013) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ta’ deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE li tistabbilixxi l-programm "Kultura" (2007-2013) [COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Katerina Batzeli (A6-0273/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0370)


5.3. Il-Programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" (2007-2013) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ta’ deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm “Ewropa għaċ-Ċittadini” għall-perjodu 2007-2013 li jippromwovi ċittadinanza Ewropea attiva [COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Katerina Batzeli (A6-0275/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0371)


5.4. Programm ta' azzjoni fil-qasam tat-taħriġ matul il-ħajja ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1720/2006/KE li tistabbilixxi programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja [COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Katerina Batzeli (A6-0276/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0372)


5.5. Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni KE/Użbekistan, biex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Użbekistan min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea [COM(2007)0117 - C6-0213/2008 - 2007/0044(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0373)


5.6. Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn KE/Kirgiztan, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika Kirgiża, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea [COM(2007)0133 - C6-0228/2008 - 2007/0047(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0307/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0374)


5.7. Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u koperazzjoni bejn KE/Taġikistan, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tat-Taġikistan, minn naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea [COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0320/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0375)


5.8. Responsabilità tal-Montenegro fir-rigward tas-self għal żmien twil mogħti lis-Serbja u Montenegro (l-ex Repubblika Federali tal-Jugożlavja) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi passiv separat ta' Montenegro u tnaqqas proporzjonalment il-passiv tas-Serbja b'rigward self fit-tul mogħti mill-Komunità lill-Unjoni ta' l-Istati tas-Serbja u l-Montenegro (ex-Repubblika Federali tal-Jugożlavja) skond id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2001/549/KE u 2002/882/KE [COM(2008)0228 - C6-0221/2008 - 2008/0086(CNS)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0376)


5.9. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u l-ittikkettjar ta' prodotti organiċi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u l-ittikkettjar ta' prodotti organiċi [COM(2008)0314 - C6-0219/2008 - 2008/0097(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Neil Parish (A6-0311/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0377)


5.10. Ftehima tas-Sajd fin-Nofsinhar ta' l-Oċean Indjan * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Ftehim tas-Sajd fin-Nofsinhar ta' l-Oċean Indjan [COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0378)


5.11. Projet tal-Budget rettifikat nru 5/2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-projet tal-Budget rettifikat nru 5/2008 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena 2008
Sezzjoni III - Il-Kummissjoni [11571/2008 – C6 0294/2008 – 2008/2161(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0379)


5.12. Network Ġudizzjarju Ewropew * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Inizjattiva tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Ċeka, tar-Renju tal-Isvezja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika Slovakka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika Portugiża, bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar in-Network Ġudizzjarju Ewropew [5620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

INIZJATTIVA, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0380)


5.13. Applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Inizjattiva tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Ċeka, tar-Renju ta' l-Isvezja, tar-Repubblika Slovakka, tar-Renju Unit u tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/.../ĠAI ta'... dwar l-infurzar ta' deċiżjonijiet mogħtija in absentia u li temenda d-Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI dwar il-mandat ta' arrest Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn l-Istati Membri, id-Deċiżjoni Kwadru 2005/214/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' penali finanzjarji, id-Deċiżjoni Kwadru 2006/783/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' konfiska u d-Deċiżjoni Kwadru 2008/.../ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi f'materji kriminali li jimponu sentenzi jew miżuri ta' kustodja li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà għall-finijiet ta' l-eżekuzzjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea [05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Armando França (A6-0285/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

Armando França (rapporteur) għamel dikjarazzjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 131 (4) tar-Regoli ta' Proċedura.

INIZJATTIVA, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0381)


5.14. Is-sajd u l-akwakultura fil-kuntest tal-ġestjoni integrata taż-żoni ta' mal-kosta (GIZC) fl-Ewropa (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar is-sajd u l-akwakultura fil-kuntest tal-ġestjoni integrata taż-żoni ta' mal-kosta (GIZC) fl-Ewropa [2008/2014(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0286/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

Ioannis Gklavakis (rapporteur) għamel dikjarazzjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 131 (4) tar-Regoli ta' Proċedura.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0382)


5.15. L-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) skont il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2006 dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntieri (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) fir-rigward tal-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) [COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0383)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0383)


5.16. It-tisħiħ tal-Eurojust u emenda tad-Deċiżjoni 2002/187/ĠAI * (votazzjoni)

Rapport dwar l-Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Isvezja bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tal-Eurojust u li temenda d-Deċiżjoni 2002/187/ĠAI. [05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Renate Weber (A6-0293/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

INIZJATTIVA

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0384)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0384)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp PSE, ipproponiet emenda orali għall-emenda 19 li ġiet adottata.


5.17. Il-valutazzjoni tas-sistema ta' Dublin (votazzjoni)

Rapport dwar il-valutazzjoni tas-sistema ta' Dublin [2007/2262(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0287/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0385)


5.18. Ċerti kwistjonijiet relatati mal-assikurazzjoni tal-vettura (votazzjoni)

Rapport dwar ċerti kwistjonijiet relatati mal-assikurazzjoni tal-vettura [2007/2258(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0386)


5.19. Strateġija koordinata bil-għan li titjieb il-ġlieda kontra l-frodi fiskali (votazzjoni)

Rapport dwar strateġija koordinata bil-għan li titjieb il-ġlieda kontra l-frodi fiskali [2008/2033(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0387)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008:

Hubert Pirker

Rapport Armando França - A6-0285/2008:

Hubert Pirker

Rapport Mihael Brejc - A6-0208/2008:

Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Daniel Hannan

Rapport Renate Weber - A6-0293/2008:

Hubert Pirker

Rapport Jean Lambert - A6-0287/2008, Rapport Sharon Bowles - A6-0312/2008:

David Sumberg

Rapport Jean Lambert - A6-0287/2008:

Frank Vanhecke, Philip Claeys

Rapport Sharon Bowles - A6-0312/2008:

Christoph Konrad, Ivo Strejček, Astrid Lulling, Avril Doyle

Rapport Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008/

Frank Vanhecke


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Peter Baco u Konstantinos Droutsas infurmaw li l-apparat tal-votazzjoni tagħhom ma ħadimx meta saret il-votazzjoni dwar ir-rapporti A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 u A6-0276/2008.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


9. Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-Abbozz tal-Baġit Ġenerali – Sena Finanzjarja 2009

Éric Woerth (President fil-kariga tal-Kunsill) ippreżenta .

Tkellmu: Jutta Haug (rapporteur tal-Baġit Ġenerali 2009 – taqsima III), Janusz Lewandowski (rapporteur tal-baġit ġenerali 2009 – taqsimiet oħra, Kyösti Virrankoski (Viċi President tal-Kumitat BUDG), Dalia Grybauskaitė (Membru tal-Kummissjoni) u Éric Woerth.

Dan il-punt ingħalaq.


10. Networks u servizzi ta' komunikazzjoni elettronika***I - Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I - Ksib tal-benefiċċji sħaħ tad-dividend diġitali fl-Ewropa: Approċċ komuni għall-użu tal-ispettru li jirriżulta mill-bidla diġitali - Netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, protezzjoni tal-privatezza u protezzjoni tal-konsumaturi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar qafas regolatorju komuni għan-networks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta', networks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi [COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Awtorità tas-Suq Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi [COM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

Rapport dwar "Ksib tal-benefiċċji sħaħ tad-dividend diġitali fl-Ewropa: Approċċ komuni għall-użu tal-ispettru li jirriżulta mill-bidla diġitali" [2008/2099(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Patrizia Toia (A6-0305/2008)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, d-Direttiva 2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-koperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi [COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

Tkellmu: Luc Chatel (President fil-kariga tal-Kunsill), Eric Besson (President fil-kariga tal-Kunsill) u Viviane Reding (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENT: Martine ROURE
Viċi-President

Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Malcolm Harbour ippreżentaw ir-rapport.

Tkellmu: Jutta Haug (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Karsten Friedrich Hoppenstedt (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Gunnar Hökmark (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Robert Goebbels (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Sophia in 't Veld (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Reino Paasilinna (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Marian Zlotea (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Edit Herczog (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Manolis Mavrommatis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Cornelis Visser (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Gyula Hegyi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Ignasi Guardans Cambó (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Manuel Medina Ortega (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Alexander Alvaro (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Angelika Niebler f'isem il-Grupp PPE-DE, Erika Mann f'isem il-Grupp PSE, Patrizia Toia f'isem il-Grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-Grupp UEN, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, Desislav Chukolov Membru mhux affiljat, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Alexander Alvaro, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Hanne Dahl, Jerzy Buzek, Eric Besson (President fil-kariga tal-Kunsill), Bernadette Vergnaud u Cristian Silviu Buşoi.

PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi-President

Tkellmu: Leopold Józef Rutowicz, Kathy Sinnott, Jacques Toubon, Evelyne Gebhardt, Erna Hennicot-Schoepges, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská u Stavros Lambrinidis.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ruth Hieronymi, Katerina Batzeli, Dumitru Oprea, Arlene McCarthy u Pierre Pribetich.

Tkellmu: Luc Chatel, Viviane Reding, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia u Malcolm Harbour

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: se ssir waqt is-sessjoni li jmiss.


11. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0457/2008).

Mistoqsija 1 (Manuel Medina Ortega): Politika ta' Forniment tal-Prodotti Agrikoli

Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega, Jim Allister u Paul Rübig.

Mistoqsija 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Patt Ewropew għaż-Żgħożija

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou u Jörg Leichtfried.

Mistoqsija 3 (Robert Evans): Anomaliji relatati mas-sitwazzjoni tat-territorji ta' l-Unjoni Ewropea li jinsabu lilhinn mill-Ewropa

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Robert Evans, Justas Vincas Paleckis u Avril Doyle.

Mistoqsija 4 (Avril Doyle): Miżuri ta' aġġustament tal-fruntieri marbuta ma' importazzjonijiet anqas effiċjenti f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Avril Doyle u Syed Kamall.

Mistoqsija 5 (Colm Burke): Il-Forum ta' Livell Għoli dwar l-Effettività tal-Għajnuna li se jiġi organizzat f'Accra (il-Gana) f'Settembru.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Colm Burke.

Mistoqsija 6 (Jim Higgins): Il-missjoni tal-UE fiċ-Ċad

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Jim Higgins, Colm Burke u Marian Harkin.

Il-mistoqsijiet 7 sa 12, 14, 16, 17, 19 sa 24, 26 sa 34 se jirċievu tweġibiet bil-miktub (ara l-Anness tar-Rapport Verbatim).

Il-ħin tal-mistoqsijiet allokat għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.05
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.05 )

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

12. Azzjoni meħuda dwar talba għall-ħarsien tal-immunità

Matul is-sessjoni tas-16 ta' Ġunju 2008, il-Parlament ħa nota tat-talba mressqa minn Witold Tomczak dwar id-difiża tal-immunità u tal-privileġġi tiegħu fil-kuntest ta' każ pendenti quddiem it-Tribunal tad-Distrett ta' Ostrów Wielkopolski (punt 5 tal- Minuti ta' 16.06.2008) u, skont l-Artikolu 6 (3) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba kien reġa' bagħatha lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Permezz tal-ittra tal-5 ta' Awwissu 2008, indirizzata lill-President tal-Parlament, il-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali kkunsidra li din it-talba ta' Witold Tomczak għandha tkun ikkunsidrata bħala mhux ammessibbli, meta wieħed iqis li l-Parlament diġá kien għamel referenza għall-istess kwistjoni f'żewġ okkażjonijiet u kien iddeċieda fl-4 ta' April 2006 (punt 8.2 tal- Minuti ta' 04.04.2006) u fid-19 ta' Frar 2008 (punt 6.13 tal- Minuti ta' 19.02.2008), li ma jiddefendix l-immunità ta' Witold Tomczak.


13. Rapport speċjali mill-Ombudsman Ewropew wara l-abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea f'ilment 3453/2005/GG (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport speċjali mill-Ombudsman Ewropew wara l-abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea f'ilment 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

Proinsias De Rossa ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Alejandro Cercas, rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL, Mairead McGuinness f'isem il-Grupp PPE-DE, Maria Matsouka f'isem il-Grupp PSE, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Marcin Libicki f'isem il-Grupp UEN, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ewa Tomaszewska u Mairead McGuinness.

Tkellmu: Vladimír Špidla u Proinsias De Rossa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 03.09.2008.


14. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2008 (dibattitu)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2008 [2008/2047(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

Iratxe García Pérez ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Marian Harkin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Maria Badia i Cutchet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Marie Panayotopoulos-Cassiotou f'isem il-Grupp PPE-DE, Zita Gurmai f'isem il-Grupp PSE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Urszula Krupa f'isem il-Grupp IND/DEM, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Ilda Figueiredo, Godfrey Bloom, Mary Honeyball u Věra Flasarová.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mihaela Popa, Anna Záborská, Czesław Adam Siekierski u Monica Maria Iacob-Ridzi.

Tkellmu: Vladimír Špidla u Iratxe García Pérez.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti ta' 03.09.2008.


15. Aġenzija Ewropea nkarigata mis-sigurtà tan-networks u tal-informazzjoni (ENISA) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0060/2008) mressqa minn Giles Chichester u Angelika Niebler f'isem il-Grupp PPE-DE, lill-Kummissjoni: ENISA (B6-0159/2008)

Angelika Niebler (awtriċi) għamlet il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Viviane Reding (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija bi tweġiba orali.

Tkellmu: Nikolaos Vakalis f'isem il-Grupp PPE-DE, u Anni Podimata f'isem il-Grupp PSE.

PRESIDENT: Luigi COCILOVO
Viċi-President

Tkellmu: Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-Grupp ALDE, u Viviane Reding.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. L-effett tal-kummerċjalizzazzjoni u tar-riklamar fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (dibattitu)

Rapport dwar l-effett tal-kummerċjalizzazzjoni u tar-riklamar fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel [2008/2038(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

Eva-Britt Svensson ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmet: Viviane Reding (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Esther Herranz García f'isem il-Grupp PPE-DE, Bernadette Vergnaud f'isem il-Grupp PSE, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, Hiltrud Breyer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Urszula Krupa f'isem il-Grupp IND/DEM, Edit Bauer u Marusya Ivanova Lyubcheva.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marie Panayotopoulos-Cassiotou u Agnes Schierhuber.

Tkellem Eva-Britt Svensson.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.1 tal-Minuti ta' 03.09.2008.


17. Ikklownjar ta' annimali għall-finijiet ta' produzzjoni tal-ikel (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0069/2008) mressqa minn Neil Parish, f'isem il-Kumitat AGRI: L-ikklownjar tal-annimali għall-ikel (B6-0545/2008)

Neil Parish (awtur) għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Androula Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija bi tweġiba orali.

Tkellmu: Agnes Schierhuber f'isem il-Grupp PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi f'isem il-Grupp PSE, Mojca Drčar Murko f'isem il-Grupp ALDE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp UEN, David Hammerstein f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jim Allister Membru mhux affiljat, Czesław Adam Siekierski, Andrzej Tomasz Zapałowski, John Purvis u Mairead McGuinness.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" James Nicholson.

Tkellmet Androula Vassiliou.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fl-aħħar tad-dibattitu, skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Neil Parish, f'isem il-Kumitat AGRI, dwar l-ikklownjar tal-annimali biex jiġu forniti bħala ikel (B6-0373/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal-Minuti ta' 03.09.2008.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 411.060/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.50.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza