Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0121(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0140/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Äänestykset :

PV 03/09/2008 - 7.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0392

Pöytäkirja
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel

3. Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen ***I - Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY, 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY mukauttaminen) ***I - Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukauttaminen) ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta [KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annettuun asetukseen (EY) … [KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o … [KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Amalia Sartori esitteli laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Anne Laperrouze (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Guido Sacconi PSE-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Avril Doyle PPE-DE-ryhmän puolesta, Jens Holm GUE/NGL-ryhmän puolesta, Graham Booth IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Jean-Claude Martinez, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Luca Romagnoli, Åsa Westlund, Rovana Plumb, Edit Herczog ja Alessandro Foglietta.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Carl Schlyter.

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

Puheenvuorot: Günter Verheugen ja Amalia Sartori.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.9.2008, kohta 7.1, istunnon pöytäkirja 3.9.2008, kohta 7.2 ja istunnon pöytäkirja 3.9.2008, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö