Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0121(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0140/2008

Debatai :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Balsavimas :

PV 03/09/2008 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0392

Protokolas
Trečiadienis, 2008 m. rugsėjo 3 d. - Briuselis

3. Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas ***I - Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas (Direktyvų 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB, 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB derinimas) ***I - Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas (Reglamento (EB) Nr. 648/2004 derinimas) ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo ir iš dalies keičiančio Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 [COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (A6-0140/2008).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) ... dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo ir iš dalies keičiančiu Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (A6-0142/2008).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 siekiant suderinti jį su Reglamentu (EB) Nr. ... dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo ir iš dalies keičiančiu Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 [COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (A6-0141/2008).

Kalbėjo Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Amalia Sartori pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Anne Laperrouze (ITRE komiteto nuomonės referentas), Andreas Schwab (IMCO komiteto nuomonės referentas), Guido Sacconi PSE frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Avril Doyle PPE-DE frakcijos vardu, Jens Holm GUE/NGL frakcijos vardu, Graham Booth IND/DEM frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Jean-Claude Martinez, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Luca Romagnoli, Åsa Westlund, Rovana Plumb, Edit Herczog ir Alessandro Foglietta.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Carl Schlyter.

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Günter Verheugen ir Amalia Sartori.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.1 protokolo 03.09.2008, punktas 7.2 protokolo 03.09.2008 ir punktas 7.3 protokolo 03.09.2008.

Teisinė informacija - Privatumo politika