Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0121(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0140/2008

Debates :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Balsojumi :

PV 03/09/2008 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0392

Protokols
Trešdiena, 2008. gada 3. septembris - Brisele

3. Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I - Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Direktīvu 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK pielāgošana) ***I - Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Regulas (EK) Nr. 648/2004 pielāgošana) ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 [COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Amalia Sartori (A6-0140/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un Direktīvu 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) ... par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Amalia Sartori (A6-0142/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 648/2004, lai pielāgotu to Regulai (EK) Nr. ... par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 [COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Amalia Sartori (A6-0141/2008).

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Amalia Sartori iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Anne Laperrouze (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Andreas Schwab (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Guido Sacconi PSE grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Avril Doyle PPE-DE grupas vārdā, Jens Holm GUE/NGL grupas vārdā, Graham Booth IND/DEM grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Jean-Claude Martinez, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Luca Romagnoli, Åsa Westlund, Rovana Plumb, Edit Herczog un Alessandro Foglietta.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Carl Schlyter.

SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Günter Verheugen un Amalia Sartori.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 3. septembra protokola 7.1. punkts, 2008. gada 3. septembra protokola 7.2. punkts un 2008. gada 3. septembra protokola 7.3. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika