Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0214(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0201/2008

Indgivne tekster :

A6-0201/2008

Forhandlinger :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Afstemninger :

PV 03/09/2008 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0395

Protokol
Onsdag den 3. september 2008 - Bruxelles

4. Hydrogendrevne køretøjer ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF [KOM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Anja Weisgerber forelagde sin betænkning.

Talere: Alojz Peterle (ordfører for udtalelse fra ENVI), Malcolm Harbour for PPE-DE-Gruppen, Wolfgang Bulfon for PSE-Gruppen, Vladko Todorov Panayotov for ALDE-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki og Silvia-Adriana Ţicău.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bogusław Liberadzki.

Talere: Günter Verheugen og Anja Weisgerber.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 03.09.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik