Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0214(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0201/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0201/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Äänestykset :

PV 03/09/2008 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0395

Pöytäkirja
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel

4. Vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta [KOM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Anja Weisgerber esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Alojz Peterle (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta, Wolfgang Bulfon PSE-ryhmän puolesta, Vladko Todorov Panayotov ALDE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogusław Liberadzki.

Puheenvuorot: Günter Verheugen ja Anja Weisgerber.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.9.2008, kohta 7.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö