Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0214(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0201/2008

Ingivna texter :

A6-0201/2008

Debatter :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Omröstningar :

PV 03/09/2008 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0395

Protokoll
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel

4. Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG [KOM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Anja Weisgerber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Alojz Peterle (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Wolfgang Bulfon för PSE-gruppen, Vladko Todorov Panayotov för ALDE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Bogusław Liberadzki.

Talare: Günter Verheugen och Anja Weisgerber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 03.09.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy