Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel

6. Nuorison vastuullistamisen tehostaminen – Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö (kirjalliset kannanotot)

Kirjallinen kannanotto 0033/2008 aiheesta nuorison vastuullistamisen tehostaminen EU:n politiikassa, jonka Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets ja Bart Staes ovat jättäneet käsiteltäväksi, on 10.7.2008 saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille liitteenään allekirjoittajien nimet, ja se julkaistaan 2.9.2008 pidetyn istunnon hyväksytyissä teksteissä (P6_TA-PROV(2008)0390).

Kirjallinen kannanotto 0036/2008 aiheesta kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö, jonka Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt ja Diana Wallis ovat jättäneet käsiteltäväksi, on 25.7.2008 saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille liitteenään allekirjoittajien nimet, ja se julkaistaan 2.9.2008 pidetyn istunnon hyväksytyissä teksteissä (P6_TA-PROV(2008)0391).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö