Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0212(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0142/2008

Внесени текстове :

A6-0142/2008

Разисквания :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Гласувания :

PV 03/09/2008 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0393

Протокол
Сряда, 3 септември 2008 г. - Брюксел

7.2. Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО и Директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Съвета с цел адаптирането им към Регламент (ЕО) № ... относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0393)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0393)

Правна информация - Политика за поверителност