Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0212(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0142/2008

Esitatud tekstid :

A6-0142/2008

Arutelud :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Hääletused :

PV 03/09/2008 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0393

Protokoll
Kolmapäev, 3. september 2008 - Brüssel

7.2. Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (direktiivide 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ, 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ kohandamine) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta [KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0393)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0393)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika