Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0212(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0142/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0142/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Äänestykset :

PV 03/09/2008 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0393

Pöytäkirja
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel

7.2. Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY, 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY mukauttaminen) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annettuun asetukseen (EY) … [KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0393)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0393)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö