Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0212(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0142/2008

Ingediende teksten :

A6-0142/2008

Debatten :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Stemmingen :

PV 03/09/2008 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0393

Notulen
Woensdag 3 september 2008 - Brussel

7.2. Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (aanpassing van Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0393)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0393)

Juridische mededeling - Privacybeleid