Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0212(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0142/2008

Ingivna texter :

A6-0142/2008

Debatter :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Omröstningar :

PV 03/09/2008 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0393

Protokoll
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel

7.2. Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och direktiven 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 [KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0393)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0393)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy