Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2622(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0402/2008

Debaty :

PV 03/09/2008 - 2

Głosowanie :

PV 03/09/2008 - 7.5
CRE 03/09/2008 - 7.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0396

Protokół
Środa, 3 września 2008 r. - Bruksela

7.5. Sytuacja w Gruzji (głosowanie)
CRE


Projekty rezolucji B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0411/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 i B6-0414/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0402/2008

(zastępujący B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 i B6-0414/2008):

złożony przez następujących posłów:

Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda i Adrian Severin w imieniu grupy PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Marielle De Sarnez i Toomas Savi w imieniu grupy ALDE,
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka i Dariusz Maciej Grabowski w imieniu grupy UEN,
Daniel Cohn-Bendit, Marie Anne Isler Béguin i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P6_TA(2008)0396)

(Projekt rezolucji B6-0411/2008 upadł.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Elmar Brok w imieniu grupy PPE-DE zgłosił poprawkę ustną do ust. 19, która została przyjęta.

Martin Schulz w imieniu grupy PSE sprecyzował stanowisko swojej grupy w sprawie głosowania końcowego.

Wspólne ramy odniesienia dla europejskiego prawa umów (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0374/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0397)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności