Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 3. september 2008 - Bruselj

7. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I (glasovanje)

7.2. Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev direktiv 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES) ***I (glasovanje)

7.3. Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev Uredbe (ES) št. 648/2004) ***I (glasovanje)

7.4. Homologacija motornih vozil na vodikov pogon ***I (glasovanje)

7.5. Razmere v Gruziji (glasovanje)

7.6. Skupni referenčni okvir za evropsko pogodbeno pravo (glasovanje)

7.7. Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi 3453/2005/GG (glasovanje)

7.8. Enakost med ženskami in moškimi – 2008 (glasovanje)

7.9. Kloniranje živali za preskrbo s hrano (glasovanje)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov