Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

9. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
Πλήρη Πρακτικά

9.1. Αντίκτυπος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου