Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 септември 2008 г. - Брюксел

10. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Положението в Грузия - RC-B6-0402/2008:
Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik, Toomas Savi, Bernd Posselt, Bogdan Pęk, Milan Horáček, Charles Tannock, Richard Falbr

Обща референтна рамка за европейското договорно право - B6-0374/2008:
Bruno Gollnisch

Доклад Proinsias De Rossa - A6-0289/2008:
Mario Borghezio

Доклад Iratxe García Pérez - A6-0325/2008:
Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska

Клонирането на животни с цел снабдяване с храни - B6-0373/2008:
Hynek Fajmon, Avril Doyle

Доклад Eva-Britt Svensson - A6-0199/2008:
Ivo Strejček, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris.

Правна информация - Политика за поверителност