Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 września 2008 r. - Bruksela

10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sytuacja w Gruzji - RC-B6-0402/2008:

Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik, Toomas Savi, Bernd Posselt, Bogdan Pęk, Milan Horáček, Charles Tannock, Richard Falbr

Wspólne ramy odniesienia dla europejskiego prawa umów - B6-0374/2008:

Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Proinsias De Rossa - A6-0289/2008:

Mario Borghezio

Sprawozdanie Iratxe García Pérez - A6-0325/2008:

Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska

Klonowanie zwierząt dla celów związanych z produkcją żywności - B6-0373/2008:

Hynek Fajmon, Avril Doyle

Sprawozdanie Eva-Britt Svensson - A6-0199/2008:

Ivo Strejček, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności