Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel

10. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Situationen i Georgien - RC-B6-0402/2008:
Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik, Toomas Savi, Bernd Posselt, Bogdan Pęk, Milan Horáček, Charles Tannock, Richard Falbr

En gemensam referensram för europeisk avtalsrätt - B6-0374/2008:
Bruno Gollnisch

Betänkande Proinsias De Rossa - A6-0289/2008:
Mario Borghezio

Betänkande Iratxe García Pérez - A6-0325/2008:
Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska

Kloning av djur i livsmedelssyfte - B6-0373/2008:
Hynek Fajmon, Avril Doyle

Betänkande Eva-Britt Svensson - A6-0199/2008:
Ivo Strejček, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy