Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. september 2008 - Bruxelles

(Mødet udsat kl. 13.10 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

12. Parlamentets sammensætning

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Ulrike Rodust var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Willi Piecyk med virkning fra den 29.08.2008.

Ulrike Rodust deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik