Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 september 2008 - Brussel

16. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
CRE

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0457/2008).

Eerste deel

Vraag 35 (Stavros Arnaoutakis): Voedselcrisis in de EU en bescherming van de Europese consument.

Androula Vassiliou (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Stavros Arnaoutakis, Mairead McGuinness en Danutė Budreikaitė.

Vraag 36 (Bilyana Ilieva Raeva): Veiligheid op de weg.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bilyana Ilieva Raeva.

Vraag 37 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Tweede deel

Vraag 38 (Emmanouil Angelakas): Voorlichting aan/educatie van jonge consumenten.

Meglena Kuneva (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Emmanouil Angelakas en Danutė Budreikaitė.

Vraag 39 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Consumentenvoorlichting en onderwijs.

Meglena Kuneva beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig en Reinhard Rack.

Vraag 40 (Giovanna Corda): Klachten van verbruikers over elektronische internethandel.

Meglena Kuneva beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Giovanna Corda, Paul Rübig en Justas Vincas Paleckis.

Vraag 42 (Colm Burke): Scorebord van de interne markt.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Colm Burke.

Vraag 43 (Jim Higgins): Banksector in grensgebieden.

Charlie McCreevy beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Jim Higgins.

Vraag 44 (Dimitrios Papadimoulis): Verkoop Griekse telecommaatschappij en weigering openbare inschrijving.

Charlie McCreevy beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Dimitrios Papadimoulis.

Vraag 48 (Georgios Papastamkos): Zwarte-Zeesamenwerking.

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Georgios Papastamkos.

Vraag 49 (Robert Evans): EU-verkiezingswaarnemingsmissies.

Benita Ferrero-Waldner beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Robert Evans en Martin Callanan.

Vraag 50 (David Martin): Achterhouden van Palestijnse belastinggelden door Israël.

Benita Ferrero-Waldner beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van David Martin en Reinhard Rack.

De vragen 41, 45 t/m 47, 51 t/m 59, 62 t/m 70 en 72 t/m 85 zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergaderingen).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid