Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 września 2008 r. - Bruksela

16. Tura pytań (pytania do Komisji)
CRE

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0457/2008).

Część pierwsza

Pytanie 35 (Stavros Arnaoutakis): Kryzysy żywnościowe w Unii Europejskiej i ochrona konsumentów europejskich

Androula Vassiliou (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Stavros Arnaoutakis, Mairead McGuinness i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 36 (Bilyana Ilieva Raeva): Bezpieczeństwo na drogach

Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Bilyana Ilieva Raeva.

Z powodu nieobecności pytającego, pytanie 37 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Część druga

Pytanie 38 (Emmanouil Angelakas): Informowanie i szkolenie młodych konsumentów

Meglena Kuneva (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Emmanouil Angelakas i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 39 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ochrona konsumentów i nauczanie

Meglena Kuneva udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig i Reinhard Rack.

Pytanie 40 (Giovanna Corda): Skargi konsumentów dotyczące handlu elektronicznego on line

Meglena Kuneva udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Giovanna Corda, Paul Rübig i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 42 (Colm Burke): Wyniki w dziedzinie rynku wewnętrznego

Charlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Colm Burke.

Pytanie 43 (Jim Higgins): Sektor bankowy na obszarach przygranicznych

Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Jim Higgins.

Pytanie 44 (Dimitrios Papadimoulis): Sprzedaż greckiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego (OTE) i odrzucenie oferty publicznej

Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Dimitrios Papadimoulis.

Pytanie 48 (Georgios Papastamkos): Synergia czarnomorska

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos.

Pytanie 49 (Robert Evans): Misje obserwacyjne UE ds. wyborów

Benita Ferrero-Waldner udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Robert Evans i Martin Callanan.

Pytanie 50 (David Martin): Potrącanie przez Izrael palestyńskich wpływów z podatków

Benita Ferrero-Waldner udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali David Martin i Reinhard Rack.

Odpowiedzi na pytania 41, 45 à 47, 51 do 59, 62 do 70 oraz 72 do 85 zostaną udzielone na piśmie (zob. Załącznik do pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności