Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2004(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0283/2008

Внесени текстове :

A6-0283/2008

Разисквания :

PV 03/09/2008 - 17
CRE 03/09/2008 - 17

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0407

Протокол
Сряда, 3 септември 2008 г. - Брюксел

(Заседанието, прекъснато в 19.10 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

17. Търговия с услуги (разискване)
CRE

Доклад относно търговията с услуги [2008/2004(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Syed Kamall (A6-0283/2008)

Syed Kamall представи доклада.

Изказа се Peter Mandelson (член на Комисията).

Изказаха се: Olle Schmidt (докладчик по становището на комисията ECON), Zbigniew Zaleski, от името на групата PPE-DE, Françoise Castex, от името на групата PSE, Ignasi Guardans Cambó, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE, Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, Georgios Papastamkos, Carlos Carnero González, Mieczysław Edmund Janowski, Jens Holm, Daniel Varela Suanzes-Carpegna и Glyn Ford.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Reinhard Rack, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Fiore и Paul Rübig.

Изказаха се: Peter Mandelson и Syed Kamall.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 04.09.2008.

Правна информация - Политика за поверителност