Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0243(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0248/2008

Внесени текстове :

A6-0248/2008

Разисквания :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0402

Протокол
Сряда, 3 септември 2008 г. - Брюксел

18. Кодекс за поведение при компютъризирани системи за резервация (КСР) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс за поведение при компютъризирани системи за резервация [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

Изказа се Peter Mandelson (член на Комисията).

Timothy Kirkhope представи доклада.

Изказаха се: Wolfgang Bulfon (докладчик по становището на комисията IMCO), Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Robert Evans, от името на групата PSE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki и Inés Ayala Sender.

Изказа се Peter Mandelson.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказа се Timothy Kirkhope.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 04.09.2008.

Правна информация - Политика за поверителност