Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0243(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0248/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0248/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0402

Pöytäkirja
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel

18. Tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevat käytännesäännöt ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä [KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

Peter Mandelson (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Timothy Kirkhope esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Wolfgang Bulfon (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Evans PSE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki ja Inés Ayala Sender.

Peter Mandelson käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

Timothy Kirkhope käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.9.2008, kohta 7.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö