Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0243(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0248/2008

Predkladané texty :

A6-0248/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0402

Zápisnica
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel

18. Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov [KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie).

Timothy Kirkhope uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Wolfgang Bulfon (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Robert Evans za skupinu PSE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki a Inés Ayala Sender.

V rozprave vystúpil Peter Mandelson.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Timothy Kirkhope.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 04.09.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia