Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0308/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0308/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 19
CRE 03/09/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0408

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

19. Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια [2008/2007(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

Ο Josu Ortuondo Larrea παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Pierre Pribetich (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sylwester Chruszcz, μη εγγεγραμμένος, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Siiri Oviir, Hélène Goudin, Roberto Fiore, Lambert van Nistelrooij, Ramona Nicole Mănescu, Bernard Wojciechowski, Jim Allister και Μαργαρίτης Σχοινάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Παρεμβαίνει ο Josu Ortuondo Larrea.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου