Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2008(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0326/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0326/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0409

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

20. Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη [2008/2008(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A6-0326/2008)

Ο Michael Cramer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Silvia-Adriana Ţicău και Michael Cramer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου