Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 september 2008 - Brussel

21. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-DE en PSE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Eleonora Lo Curto

Commissie CONT: Eleonora Lo Curto

Commissie TRAN: Ulrike Rodust

Commissie PECH: Ulrike Rodust

Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO: Pia Elda Locatelli in plaats van Paulo Casaca

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: Ulrike Rodust.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid