Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel

21. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE-DE a PSE tieto žiadosti o menovania:

výbor BUDG: Eleonora Lo Curto

výbor CONT: Eleonora Lo Curto

výbor TRAN: Ulrike Rodust

výbor PECH: Ulrike Rodust

Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO: Pia Elda Locatelli namiesto Paula Casacu.

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Macedónsko: Ulrike Rodust.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia