Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 september 2008 - Brussel

22. Verdediging van de parlementaire immuniteit

Ingevolge het besluit van het Parlement van 29.03.2007 om de immuniteit van Giuseppe Gargani te verdedigen in het kader van een bij de rechtbank van Rome lopende burgerlijke procedure (punt 8.3 van de notulen van 29.03.2007), hebben de bevoegde Italiaanse autoriteiten het Parlement overeenkomstig artikel 7, lid 9, van het Reglement, in kennis gesteld van het besluit van de rechtbank waarin de procedure tegen Giuseppe Gargani onontvankelijk wordt verklaard.

Juridische mededeling - Privacybeleid