Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel

22. Ochrana poslaneckej imunity

Na základe rozhodnutia Parlamentu z 29. 3. 2007 ochrániť imunitu Giuseppe Garganiho v rámci občianskoprávneho konania vo veci predloženej súdu Tribunale di Roma (bod 8.3 zápisnice zo dňa 29.03.2007) oznámili príslušné talianske orgány v súlade s článkom 7 ods. 9 rokovacieho poriadku Parlamentu súdne rozhodnutie, podľa ktorého je predmetné konanie proti Giuseppe Garganimu neprípustné.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia